De praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur. U kunt bellen voor een afspraak tussen 08:00-12:00 uur en van 14:00-16:00 uur.

Spoedzorg tijdens praktijkuren

Voor spoedgevallen belt u tijdens praktijkuren met de praktijk via 020-6912361, toets 1.

Spoedzorg in de avond, nacht, het weekend of tijdens feestdagen

Heeft u met spoed nodig in de avond, de nacht of in het weekend? Dan belt u met de Huisartsenpost Amsterdam via 088-0030600. Zie ook onderstaande website voor meer informatie:

Home - Huisartsenposten Amsterdam

Visites/ huisbezoeken

Visites zijn bedoeld voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn naar het gewone spreekuur te komen. Een visite vraagt u aan bij de assistente. De assistente overlegt met u wat er mogelijk is en plant, zo nodig, een afspraak in.